Werkveld

Hofman Aquamarien voert projecten uit op het gebied van:

  • Water-ecologisch onderzoek en advies
  • Water-, natuur- en visstandbeheer
  • Maatregelen voor ecologisch gezonde watersystemen
  • Visstandonderzoek, visbeleid en vismigratie (zie Visstand)

De projecten kunnen deel uitmaken van water-, natuur- en visstandbeheerplannen, (KRW)monitoringsprogramma’s, beleidsplannen, inrichtingsplannen of integrale onderzoeken.