Projecten

Projecten van adviesbureau Hofman Aquamarien

1. Werk als secretaris en adviescommissie, op projectbasis

 • 2009 – nu. Secretaris Nederlands Platform voor Waterschapsecologen. Opdrachtgever: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).
 • 2016 – nu. Lid van de adviescommissie POP 3 (Plattelands Ontwikkelings Programma) van de provincie Gelderland.  
 • 2013 – 2015. Secretaris Visstandbeheercommissie De Stichtse Rijnlanden. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

2. Visonderzoek Schooten Zuid in Den Helder

 • Hofman, C.C., 2015. Visonderzoek Schooten Zuid in Den Helder, april 2015. Hofman Aquamarien, i.o.v. Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.
 • Hofman, C.C., 2014. Visonderzoek Schooten Zuid in Den Helder, april 2014. Hofman Aquamarien, i.o.v. Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.
 • Hofman, C.C., 2013. Visonderzoek Schooten Zuid in Den Helder, september 2013. Hofman Aquamarien, i.o.v. Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.
 • Hofman, C.C., 2012. Visonderzoek Schooten Zuid in Den Helder, oktober 2012. Hofman Aquamarien, i.o.v. Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.

3. Onderzoek vismigratie Oranjesluizen

 • Wijngaard, Karel van, Caroline Hofman, Jeroen van Herk & Herman Wanningen, 2014. Proef optimalisatie vismigratie Oranjesluizen, Eindrapportage. LINKit consult, Wanningen Water Consult & Hofman Aquamarien, i.o.v. Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Provincie Noord-Holland & Programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden.
 • Hofman, C.C., 2014. Onderzoek vismigratie Oranjesluizen in Amsterdam, voorjaar 2014, i.h.k.v. het project Proef optimalisatie vismigratie Oranjesluizen, Rijkswaterstaat. Hofman Aquamarien, i.o.v. LINKit consult en Wanningen Water Consult.
 • Hofman, C.C., 2014. Onderzoek vismigratie Oranjesluizen in Amsterdam, najaar 2013, i.h.k.v. het project Proef optimalisatie vismigratie Oranjesluizen, Rijkswaterstaat. Hofman Aquamarien, i.o.v. LINKit consult en Wanningen Water Consult.
 • Hofman, C.C., 2013. Onderzoek vismigratie Oranjesluizen in Amsterdam, voorjaar 2013, i.h.k.v. het project Proef optimalisatie vismigratie Oranjesluizen, Rijkswaterstaat. Hofman Aquamarien, i.o.v. LINKit consult en Wanningen Water Consult.
 • Hofman, C.C., 2013. Onderzoek vismigratie Oranjesluizen in Amsterdam, najaar 2012, i.h.k.v. het project Proef optimalisatie vismigratie Oranjesluizen, Rijkswaterstaat. Hofman Aquamarien, i.o.v. LINKit consult en Wanningen Water Consult.

4. Nota’s visbeleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 • Hofman, C.C., H. Roodzand & M. Schreijer, 2013. Nota visbeleid 2013 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • Hofman, C.C., H. Roodzand & M. Schreijer, 2005. Nota Visbeleid; basis voor integraal waterbeheer onder de Kaderrichtlijn Water, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

5. Visstandonderzoek KRW monitoring

 • Hofman, C.C., 2007. Visstandonderzoek Wormer- en Jisperveld, KRW-monitoring Hollands Noorderkwartier. Hofman Aquamarien, i.o.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • Hofman, C.C., 2006. Visstandonderzoek 4 meren in Hollands Noorderkwartier, T&T monitoring KRW. Hofman Aquamarien, i.o.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

6. Algemeen, o.a. plan van aanpak, kennisinventarisatie

 • Hofman, C.C., 2005. Vispassage bij gemaal De Helsdeur in Den Helder; plan van aanpak voor vismigratie op een harde zoet-zout overgang. Hofman Aquamarien, i.o.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • Hofman, C.C., 2000. Kennisinventarisatie waterpeildynamiek en vegetatie. Hofman Aquamarien, i.o.v. de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat.
 • Hofman, C.C., 2000. Implementatie ecotoxicologische toetsen. Hofman Aquamarien, i.o.v. de Dienst Waterbeheer en Riolering Amsterdam (DWR).

7. Artikelen geplaatst in KNNV-Natura

 • Hofman, Caroline & Martin Melchers, 2007. De zwartbekgrondel duikt op, nieuwe vissoort massaal in het Noordzeekanaal en de Amsterdamse havens. Artikel in KNNV-Natura 2007/1
 • Hofman, Caroline & Martin Melchers, 2006. Roofblei verovert Nederlandse wateren. Artikel in KNNV-Natura 2006/1.
 • Hofman, Caroline & Martin Melchers, 2003. De Winde; een trekvis woonachtig bij Amsterdam. Artikel in KNNV-Natura 2003/2

8. Algemeen visstandonderzoek

 • Hofman, C.C., 2017. Visonderzoek Ipenslotersluis in Amsterdam bij aanleg Pontonbrug. Hofman Aquamarien, i.o.v. Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt.
 • Hofman, C.C., 2014. Visonderzoek Amsterdam-Rijnkanaal bij Cruquiusweg, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 2014. Visonderzoek Den Oeversche Vaart, april 2014. Hofman Aquamarien, i.o.v. Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.
 • Hofman, C.C., 2012. Onderzoek vissen en amfibieën Weidevenne en Gors in Purmerend, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. de gemeente Purmerend.
 • Hofman, C.C., 2011. Visonderzoek Zijkanaal I in Amsterdam; brug Klaprozenweg + verlengde Neveritaweg, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam.
 • Hofman C.C., 2010. Visonderzoek Amsterdam-Rijnkanaal bij Cruquiusweg, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 2009. Onderzoek aanwezigheid vissoorten Flora- en faunawet, Plangebied waterberging Korte Belkmerweg in ’t Zand (gemeente Zijpe). Hofman Aquamarien, i.o.v. Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Hofman, C.C., 2009. Onderzoek aanwezigheid vissoorten Flora- en faunawet; Bodemvissen IJmeer t.p.v. toekomstig Middeneiland IJburg. Hofman Aquamarien, i.o.v. Projectbureau IJburg van de gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 2008. Onderzoek aanwezigheid vissoorten Flora- en faunawet, Zeeburgereiland en Strekdam. Hofman Aquamarien, i.o.v. Projectbureau IJburg van de gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 2000. Visstandonderzoek Ilperveld, Plan Watersnip vak 6, 9 en 12. Hofman Aquamarien i.s.m. Bureau Urban van Aar, i.o.v. de Stichting Het Noordhollands Landschap.

9. Visstandonderzoek en verplaatsen vissen i.h.k.v. de Flora- en faunawet

 • Hofman, C.C., 2017. Afvissing Ipenslotersluis in Amsterdam. Hofman Aquamarien, i.o.v. Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt.
 • Hofman, C.C., 2016. Afvissing Baanstee Noord in Purmerend, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. de gemeente Purmerend.
 • Hofman, C.C., 2016. Afvissing Buiten Reeve in Kampen, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Isala Delta.
 • Hofman, C.C., 2015. Afvissing vijver polder Kamperveen, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Isala Delta.
 • Hofman, C.C., 2015. Afvissing sloten polder Kamperveen, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Isala Delta.
 • Hofman, C.C., 2015. Afvissing sloot bij Wolgalaan, Kop van West in Purmerend, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. de gemeente Purmerend.
 • Hofman, C.C., 2015. Afvissing sloten Kop van West in Purmerend, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. de gemeente Purmerend.
 • Hofman, C.C., 2012. Afvissing Voorbelastingdam IJburg, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 2012. Afvissing Rietmoeras Diemerzeedijk in Amsterdam, t.b.v. het project Ecologische verbindingszone Bovendiep, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 2010. 2e keer afvissen stortstenen oever Haveneiland IJburg bij sluis 0124, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 2010. Afvissing stortstenen oever Haveneiland IJburg bij sluis 0124, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 2009. Afvissing stortstenen oevers Strekdam t.p.v. toekomstig natuureiland, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Projectbureau IJburg van de gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 2009. Afvissing stortstenen oevers Strekdam t.p.v. toekomstige coupure, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Projectbureau IJburg van de gemeente Amsterdam.
 • Hofman, C.C. 2009. Afvissing stortstenen oever dam bij sluis Haveneiland IJburg, i.h.k.v. de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Aannemingsbedrijf K. Dekker BV.
 • Hofman, C.C., 2008. Verplaatsen vissen en zoetwatermossels Australiëlaan Purmerend, i.v.m. het vernieuwen van een sloot en de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. Wegenbouwbedrijf J. de Rooij en Zonen BV.
 • Hofman, C.C., 2008. Verplaatsen vissen en zoetwatermossels A7-zone Weidevenne Purmerend, i.v.m. het dempen van een sloot en de Flora- en faunawet. Hofman Aquamarien, i.o.v. de gemeente Purmerend.

10. Ontwikkelingsplan Veerse Meer en Beheervisie Grevelingenmeer

 • Van Aar, Urban & Caroline Hofman, 2002. Ontwikkelingsplan voor visstand en visserij Veerse Meer. Bureau Urban van Aar & Hofman Aquamarien, i.o.v. de Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland en beroepsvissers op het Veerse Meer.
 • Hofman, C.C., 2002. Inventarisatierapport watermilieu en visstand Veerse Meer; bouwsteen 1 t.b.v. Ontwikkelingsplan voor visstand en visserij Veerse Meer. Hofman Aquamarien, i.o.v. Bureau Urban van Aar.
 • Hofman, C.C., 2002. Notitie Trekvissen op het Veerse Meer; bouwsteen 2 t.b.v. Ontwikkelingsplan voor visstand en visserij Veerse Meer. Hofman Aquamarien, i.o.v. Bureau Urban van Aar.
 • Van Aar, Urban & Caroline Hofman, 2002. Beheervisie visstand en visserij Grevelingenmeer. Bureau Urban van Aar & Hofman Aquamarien, i.o.v. de Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland en de Vereniging Beroepsvissers Grevelingenmeer.
 • Hofman, C.C., 2002. Inventarisatierapport watermilieu en visstand Grevelingenmeer; bouwsteen 1 t.b.v. Beheervisie visstand en visserij Grevelingenmeer. Hofman Aquamarien, i.o.v. Bureau Urban van Aar.
 • Hofman, C.C., 2002. Notitie Trekvissen in het Grevelingenmeer; bouwsteen 2 t.b.v. Beheervisie visstand en visserij Grevelingenmeer. Hofman Aquamarien, i.o.v. Bureau Urban van Aar.

Publicaties van Caroline Hofman, voordat zij als zelfstandig adviesbureau ging werken

 • Van Dijk, Jolanda & Caroline Hofman, 2000. MER IJburg 2e fase; huidige situatie, autonome ontwikkelingen en effecten aquatische ecologie en waterkwaliteit. Dienst Waterbeheer en Riolering Amsterdam (DWR).
 • Hofman, C.C., 1999. Toepasbare ecotoxicologische toetsen. Dienst Waterbeheer en Riolering Amsterdam (DWR).
 • Hofman, C.C. e.a., 1995. Visstandbeheersplan Sierwateren Amsterdam Noord 1996-2002. Amsterdamse Hengelsport Vereniging.
 • Hofman, C.C. & R.W.M. van Soest, 1995. Lissodendoryx species of the Indo-Malayan Archipelago (Demospongiae; Poecilosclerida). Beaufortia 45 (6): 77-104.
 • Hofman, C.C., 1995. Waterbodemonderzoek coagulatie-slib Nieuwe Polderplas. Gemeentewaterleidingen Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 1994. Habitat Evaluatie Procedure, toepassing op het IJsselmeer. Rijkswaterstaat, RIZA werkdocument 94.124 X.
 • Hofman, C.C. & M. Kielman, 1992. The excavating sponges of the Santa Marta area, Colombia, with description of a new species. Bijdragen tot de Dierkunde 61 (4): 205-217.
 • Hofman, C.C., 1989. Genetische aspecten van zwaar metaal tolerantie bij evertebraten. Vakgroep Ecologie & Ecotoxicologie, Vrije Universiteit in Amsterdam.
 • Hofman, C.C., 1989. Cadmium-Tolerantie bij de waterpissebed Asellus aquaticus. Instituut Voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit in Amsterdam.
 • Hofman, C.C. & M. Kielman, 1988. A quantitative study on the excavating sponges of the Santa Marta area, Colombia. Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Universiteit van Amsterdam.